Voor 't blazen van zo'n refrein, moe je goed in den olie zijn