Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /www/includes/class/phpmailer/PHPMailerAutoload.php on line 45 Disclaimer. C.V. De Deurdouwers

Disclaimer

De Deurdouwers (hierna "website") verleent u hierbij toegang tot www.deurdouwers.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Deze zijn onderworpen aan de onderstaande voorwaarden, tenzij ander vermeld. Het gebruik van deze website betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in andere delen van de website. Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is.

1. Auteursrechten

De inhoud van deze website (waaronder begrepen logo's, afbeeldingen, video's, handelsnamen en -beelden) zijn eigendommen van deze website. Ook producten die de website herkenbaar maken. Dit zijn o.a. het ontwerp, teksten en grafische mogelijkheden van de website. Deze zijn eigendom van deze website. Tenzij anders vermeld, is het niet toegestaan om deze als eigen te claimen zonder specifieke toestemming van de rechtmatige eigenaar, de website.

2. Inhoud Site

De website kan typfouten en/of onjuistheden bevatten. Deze fouten kunnen na ontdekking, aangepast worden. Tevens heeft deze website het recht om de informatie op deze website, te alle tijden aan te passen. Hieronder vallen o.a. informatie, voorwaarden, iconen, logo's, teksten, beelden en video's. Het internet wordt in stand gehouden door duizenden sites. Het dan ook mogelijk dat informatie gewonnen wordt van sites van buitenaf. Hieronder vallen o.a. beelden, afbeeldingen, logo's en iconen. Deze informatie zijn eigendommen van de rechtmatige eigenaar, die enkel op onze site geplaatst worden, na het verlenen van toestemming.

3. Aansprakelijkheid

Deze site is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook. Hieronder valt ook directe, door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website.

4. Gebruik van deze website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel deze site zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Deze site garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Deze site wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

5. Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

De op deze site genoemde producten en diensten zijn te allen tijde onderworpen aan de Algemene Voorwaarden.